Das Schützenfest

 

 

Das Schützenfest

 

 

 

Von Jan Huntemann

 

1.

Strophe
Pingsten ga mal na Wilshusen, Lat mal eenen Daler susen, Ga na`t Schützenfest mal henn, Dar kannst blaue Wunner sehn.

 

2.

Strophe
Pingsten ga mal na Wilshusen, Lat mal eenen Daler susen, Ga na`t Schützenfest mal henn, Dar kannst blaue Wunner sehn.

 

3.

Strophe
Dat de Lü sick präpareert, Ward vörher all dunnereert, Himmelfahrt geiht Trummelen los: "Kamrad kum!" datt klingt famos.

 

4.

Strophe
Beide Pingsdag geiht na`n Holt, De Musik lehrt Springen bold, Ohne Saal danzt jedermann, Mit de Deerns, so good he kann.

 

5.

Strophe
Dritten Pingsdag all Klock veer Makt Schandal de Trummeler, All twee Stunden geiht:"Bumm bumm!" Och dat lewe"Kamrad kumm!"

 

6.

Strophe
Klock ölben treckt de Wache upp, Offziere gaht naht`Rathus rupp. Denn kamt bold ok de Paraden Un de grode Kalwerbraden.

 

7.

Strophe
Dartig Mann ät säbenzig Pund, Bliewt darbi doch ganz gesund. Wachtmann spälen makt Pläseer, `n Buddel Wien giwt öwerher.

 

8.

Strophe
Klock dree ward utmarschert, Us` General de kummt to Pärd, König wahrt sin Vagel blot, Alle drägt Cylinderhot.

 

9.

Strophe
Nu scheet se na`n isern Vagel, Scheet mit Kugeln, nich mit Hagel, König kriggt `n Kranz um `n Hot, Königin hät just so good.

 

10.

Strophe
Mit Musik geiht in de Stadt, Schaffer giwt brun Beer von Fatt. Kringel, Ingwer un Citronen, Draw de Schaffer denn nich schonen.

 

11.

Strophe
Lange Piepen un Toback, Giwt de Schaffer her ganz klack, Offziere sitt in ähre Staben, Kiekt sick Spillwark an van baben.

 

12.

Strophe
Mittewäk findt en Umtog statt. Väle Lüe sind denn schachmatt. De Wache spinnt de Frömden bi, Kriggt Lösegeld denn wie noch nie.

 

13.

Strophe
Willt ji good amiseern, Mät ji`t Schützenfest mitfiern. Dütt Jahr is`t besunners noch. Schützengilde läwe hoch!